Eva-LenaEdholm

Eva-Lena Edholms föreläsningar är alltid grundade i forskning, men genom att använda ett vardagligt språk och exempel från verkligheten blir det som berättas lätt att förstå och att ta till sig. 
 

Utgångspunkten i föreläsningarna är att ungdomar i svåra livssituationer och personer med olika former av diagnoser eller handikapp har det viktigaste gemensamt med dig och mig; nämligen att vi alla är människor. 
Kunskap hjälper oss att bättre förstå, kommunicera och samarbeta, men det är mötet mellan människor som är viktgast - du behöver kunna bygga upp en relation med den person du vill hjälpa. 
Föreläsningen skapar insikter om hur blivit blivit den du är, och hur den förståelsen bidrar till att du kan hjälpa människor hitta deras styrkor och resurser. 

Målgrupp: Personal inom vård och omsorg exempelvis personliga assistenter. Personal inom HVB och ensamkommande barn. Personal inom skola och barnomsorg. Familjehemsföräldrar och
personal på socialtjänst.  

Eva-Lena Edholm, är en f.d familjehemsmamma som bland annat är magister i barn- och ungdomsvetenskap, utbildad inom systemteori, det salutogena förhållningssättet och lösningsfokuserad metodik. Hon har även gått en utbildning med Gordon Neufeld, Kanadas främste expert på relationer mellan barn och vuxna, vilket har gett en djup kunskap om anknytning, separationsbaserade symtom och mognadsprocesserna.

Sagt om föreläsningen:

"Du ger en positiv bild av dig själv, det du berättar blir intressant. Det lyser om dig. Påläst. Jag kommer att ta med mig det här med systemteori, bakgrund och anknytning."
Maud Åkermark, rekryterare av familjehem Familjehemsguide"Engagerad, glad och positiv. Bra tempo. Trevligt bemötande när man kom. Personlig. Åh, det var så mycket bra! Två timmar är alldeles för kort!"
Sara Asplund, lärare åk 5, Kramfors 

"Du förklarar på ett bra sätt som är lätt att förstå, du är engagerad och intressant att höra på.
Jag tar med mig att se det positiva hos varje barn och lyfta barnet ytterligare, att tänka på att jag kan tolka saker på ett helt annat sätt än vad en annan person gör."
Åsa Berger, Förskollärare Trädgårn´s förskola, Söderhamn

"Din energi smittar av sig. Du inspirerar. Jag tar med mig att se problem som utmaningar, ta tillvara individens resurser, att se det självklara, det är det enkla som är det svåra."
Lena Lindroth, psyk.skötare gruppboende, Gävle

"Du är entusiasmerande och rolig att lyssna på. Bra och lärande innehåll. Bra jobbat! Jag kommer att ta med mig detta." 
Elisabeth Dehlén, familje och jourhemskonsulent på Vårljus.