MadeinSweden

Made in Sweden show är en av de mest bokade showgrupperna i landet med dryga 100 shower om året.
De är kanske mest uppmärksammade för sina humoristiska karaktärer och tolkningar av olika artister där
showens varma ton, värme och energi är utmärkande.
I kombination med något specialskrivet moment gör att showen alltid känns riktad till varje enskilt tillfälle.

Ensemblens storlek kan varieras från; 2, 3 alt 4 artister.
INTE BARA SVENSKT  - Låt er inte luras av showgruppens namn…
Upplägg och nummer anpassas efter tillfälle, så även ensemblens storlek på två, tre alt fyra artister.