MarkLevengood

Boka Mark Levengood
Föreläsare • Moderator • Konferencier
 

”När jag gick i skola satt Fröken i sin kateder mellan den
uppstoppade ekorren och jordgloben. Hon lärde oss allt
om Belgiska Kongo. Bakom henne på väggen gick Jesus
på vattnet i nytvättat hår. Och åren gick och vi blev stora,
jorden roterade kring sin axel och allt förändrades. Utom vi.
I mina klasskamraters och i mitt liv är Belgiska Kongo för
evigt en del av Afrika. Vi är på sätt och vis lika uppstoppade
som den där ekorren, och det kan inte en skolplansch-Jesus
i världen hjälpa, hur ren han än är i håret. ”

En föreläsning om vikten om att vara öppen för
förändringar och förnyelse

En stor del av Marks arbete inom såväl TV, radio, scen och böcker har handlat
just om vilka möjligheter vi har att förändras som vuxna människor, och hur
viktigt det är att den processen äger rum. Vår samtid ställer hårda krav på oss,
men bjuder också på väldigt många nya typer av möjligheter för den som vågar
anta utmaningen.Aldrig tidigare har världen förändrats lika fort som den gör nu.

Vår samtid bjuder på stora utmaningar men också enorma chanser för oss som
individer. Sist och slutligen är det vår inställning och vårt mod som kommer att
avgöra om vi dansar i baktakt med tillvaron eller om vi seglar glatt på förändringens
vindar. Med hjärna och hjärta vecklar Mark Levengood ut sitt universum för publiken.
Mark pekar på vilka frågor han tycker vi ska ställa oss själva för att orientera
oss mot en kreativ framtid. En föreläsning som ger oss hopp och hjälper oss
att få perspektiv på tillvaron. Eftersom humor är ett utmärkt pedagogiskt
verktyg brukar hans föreläsningar uppfattas som rätt roliga. Mark trivs bra i
både stora och små sammanhang och arbetar även som moderator med
erfarenhet av såväl stora internationella kongresser som mindre konferenser.