MickeDarmell

Micke Darmell är mötesevangelist och häronuist.

 

 

Med en bakgrund inom vården har han ett grundmurat intresse för människor och möten.
Sådana möten som du går på på jobbet, och möten mellan människor. Micke är idag Sveriges mest anlitade föreläsare inom ”den ständiga uppkopplingen” samt inom möteskultur

Trött på dåliga möten?

Med en bra möteskultur ökar du genomförandekraften i organisationen.

Med en sund möteskultur så når du snabbare dina mål. 

Under denna föreläsning kommer du att få inspiration och konkreta verktyg för att dina möten skall få större effekt, samtidigt som ni har roligare.

Ur innehållet:

Verksamhetsnyttan av en bra möteskultur
Möteskulturens fyra hörnstenar
Framgångsfaktorerna för ett bra möte före-under-efter

 

Micke Darmell är sjuksköterskan som de senaste 20 åren arbetat med möten ur olika perspektiv och de sista fem åren med fokus på den interna möteskulturen.
Vi tillbringar 30% av all arbetstid i möten, är du chef eller ledare kommer du att tillbringa 25 år av ditt arbetsliv i möten. Trots detta är det få som har en enda timmes utbildning i ämnet.

I Sverige tillbringar tjänstepersoner tid i ineffektiva möten för 170 miljarder kronor per år.  Häng med på ett möte som kommer att ge dig energi!

Micke är den mest anlitade föreläsaren inom detta ämne.

Uppkopplad eller Avkopplad? – om konsten att verka i en uppkopplad värld

EN ORGANISATION ÄR SUMMAN av alla dess relationer, såväl på insidan som i kontakt med kunder, samarbetspartners och samhället i stort. Påverkas en relation, påverkas helheten, precis som i vilket ekosystem som helst. Verksamhetens relationskapital som man talar idag, är kanske den viktigaste och mest värdefulla tillgång en verksamhet har.

Relationer idag påverkas av den ständiga uppkopplingen- många gånger på ett positivt sätt.
Dock gör den ständiga uppkopplingen det svårare att vara härvarande vilket också gör det svårare att verka i team.

I EN VÄRLD DÄR trycket på arbetsplatserna är större än någonsin, där tiden är den största bristvaran i privatlivet och när de flesta relationerna finns på nätet är det inte så lätt att vara härvarande.

När arbetslivet allt mer smälter samman med privatlivet skapas paradoxer. När du är på jobbet kanske du tänker på barnen eller fritiden, när du är hemma kanske du skickar mail och tänker på jobbet.
Det är dags att ändra på detta nu!

Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner så kommer du att misslyckas om du inte kan vara härvarande.

Micke Darmell är idag en av Sveriges mest anlitade föreläsare och har bl.a. skrivit den mycket uppmärksammade boken ”Uppkopplad eller Avkopplad?”

Välkommen på en inspirerande föreläsning som du kommer ha mycket glädje av såväl i arbetslivet och privatlivet.

TA MAKTEN ÖVER DIN TID!

 

Facebook, jobbmail, SMS, nyhetsappar, instagram och quizkampen...

Hur påverkas våra relationer när så många saker konkurrerar om vår uppmärksamhet?
Och hur blir det på arbetsplatsen?  Kommer vi ner i ”flow” där vi presterar på topp?
Skapar alla dessa nya applikationer och lösningar bara en flexiblare vardag, eller finns det några blindskär att se upp för?

Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner som kommer du att lyckas om du har förmågan att vara härvarande!

Välkommen till en föreläsning som garanterat kommer att få dig att tänka tankar som du aldrig har tänkt tidigare.

 

Bland kunder som bokat Micke som föreläsare tidigare finns

Strålfors, Ledarna, Nordea, Scandic, Tillväxtverket, Stockholm Stad, Philips, Malmö stad, Nationalencyklopedin, Riksbanken ja inom alla branscher då vi alla är en del av detta.