ThomasGustafsson

Tomas Gustafsson
Föreläsare, inspiratör, utbildare och trefaldig OS-guldmedaljör
-Sveriges mest framgångsrike skridskoåkare

Tomas Gustafson är trefaldig Olympisk guldmedaljör på skridsko och har en fantastisk idrottslig bakgrund.
Under många år har han arbetat med att stimulera ledare och medarbetare i näringslivet.
Genom åren har Tomas utvecklat en förmåga att anpassa sig till åhörarnas behov och sätter sig väl in i de olika problemställningar som han möter.

Lärdomarna från framgångsrika perioder är betydelsefulla att beakta. Arbetet med att komma tillbaka från tunga motgångar är kanske ännu viktigare att dra erfarenheter ifrån. Tomas försöker väva samman detta till en helhet som förhoppningsvis kan stimulera alla oavsett situation eller aktivitet.

Han ser som sin uppgift att tillföra positiv energi till arbetslivets processer och få individerna att på egen hand eller som grupp att upptäcka sin egen möjlighet att påverka handlingsförloppet.

Ett föredrag kan vara en stimulans i ett givet sammanhang. En väl planerad process är en bra investering.
Tomas gör skillnad och hjälper er att lägga grund till ett positivt samt långsiktigt bärande arbete.

Idag är Tomas gustafson aktiv inom i Ergoff Miljö AB som arbetar med ergonomi och inredning. Även här handlar det om att hjälpa andra att optimera prestationsklimatet för att nå kortsiktiga och långsiktiga mål.